News and research on hair transplantation

Find a wealth of necessary information related to the hair transplantation process, recovery, transplantation methods, as well as the experiences of our clients on the Vatanmed clinic blog page.
Allhair transplant

Kompanije VatanMed d.o.o., Importanne Centar, 71000 Sarajevo, (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike u se odnosu na obradu osobnih podataka donosi

Izjava o privatnosti

Vrijedi od: svibanj 2018.
Ova se Izjava o privatnosti odnosi na Društvo i sve njegove internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje pružate na našim internetskim stranicama i koje uključuju internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta. Također opisuje dostupne izbore u vezi s našim korištenjem vaših osobnih podataka i načinom na koji možete pristupiti i ažurirati te podatke.

Ova Izjava o privatnosti smatra se dodatkom odredbama Općih uvjeta Društva.

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.vatanmed.com i primjenjuje se na bilo koje i sve korisnike usluga Društva u pogledu privatnosti, posebice u pogledu Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljanje podataka

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu.

Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

Marketinške aktivnosti
Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe, u onoj mjeri u kojoj zakon to dopušta. Kada koristimo vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe (npr. komercijalna glasila i marketinške obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili drugim ponudama za koje smatramo da će vas zanimati), uključujemo poveznicu za odjavu od primanja istih ako ne želite da vam ih nastavimo slati.

Ostale komunikacije
Ovisno o podatcima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom, telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to.

a. Po potrebi ćemo preuzeti i odgovarati na vaše zahtjeve.

c. Kada koristite naše usluge, možemo vam poslati upitnik ili poziv za pisanje recenzije o vašem iskustvu s našom internetskom stranicom. Vjerujemo da je ta dodatna usluga korisna i vama i nama jer na temelju vaših povratnih informacija možemo poboljšati svoju internetsku stranicu.

Nikada nećemo obrađivati osobne podatke u automatskom odlučivanju koje bi vas stavilo u podređeni položaj naspram drugih privatnih osoba.

Pravni temelji

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu prije obrađivanja vaših osobnih podataka u izravne marketinške svrhe.

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu. U svakom trenutku možete povući svoju privolu tako da nas kontaktirate na bilo koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti.

Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod C – F, a nije vam dostupan izravan mehanizam za odustajanje (primjerice u postavkama vašeg korisničkog računa) u primjenjivom opsegu, molimo, kontaktirajte info@cee.hr

Dijeljenje podataka

To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, podatci za kontakt, podatci o plaćanju i bilo koje preferencije ili zahtjevi za uslugama koje ste naveli prilikom narudžbe dostave.

Dijelimo vaše podatke s našim kooperantima koji uključuju prijevozničke tvrtke i samostalne trgovce samo za potrebe obrade pošiljke od prihvata do dostave i svih popratnih aktivnosti koje bi to moglo podrazumijevati (uključujući, ali ne ograničavajući se na službu za korisnike). Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

Nadležna tijela

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Međunarodni prijenosi podataka

Prijenos osobnih podataka opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti može uključivati inozemni prijenos osobnih podataka u zemlje čiji zakoni o zaštiti osobnih podataka nisu opsežni kao zakoni zemalja unutar Europske unije. Kada to zahtijeva europsko pravo, slat ćemo osobne podatke samo onim primateljima koji nude prikladnu razinu zaštite podataka. U tim situacijama sklapamo ugovore kojima osiguravamo da su vaši osobni podatci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Na dolje navedeni kontakt možete tražiti uvid u te stavke ugovora.

 

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku.

Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga.

Dostavni podatci iz naših sustava za obavješćivanje koji vam mogu slati podatke o dostavi arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 60 dana ili manje.

Vaše mogućnosti i prava

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine:

možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo
možete nas obavijestiti o promjenama vaših osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo
u određenim situacijama možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke

u određenim situacijama od nas također možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na info@cee.hr. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na info@vatanmed.com. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

 

Noi, [aggiungiamo l’indirizzo del sito] (di seguito denominato, per brevità, “Sito” o “noi”) e/o i
Licenziatari non rilasciamo dichiarazioni o garanzie in ordine al Sito, ai Prodotti e ai Servizi, o a qualsiasi
sito collegato o al suo contenuto, nonché a qualsivoglia informazione, contenuto e materiale presente su
di esso o all’accuratezza, alla completezza o alla tempestività del contenuto, delle informazioni e dei
materiali.
Inoltre, non garantiamo né affermiamo che l’accesso o l’utilizzo del Sito, dei Prodotti, e/o dei Servizi o di
qualsiasi sito collegato sarà ininterrotto o esente da errori, che i difetti saranno corretti o che il Sito, i
Prodotti e/o i Servizi o qualsiasi sito collegato saranno privi di virus informatici o di altri componenti
dannosi.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non saremo pertanto tenuti ad alcun risarcimento in relazione
ad eventuali danni o virus che possano infettare le vostre apparecchiature informatiche o altre proprietà
a seguito dell’utilizzo dei Prodotti o dei Servizi, o dell’accesso, dell’uso o della navigazione del Sito, o del
download o del caricamento di qualsiasi Contenuto da o verso il Sito. Se non siete soddisfatti del Sito, il
vostro unico rimedio è quello di interrompere l’utilizzo del Sito. Nessun consiglio, risultato o
informazione, sia orale che scritta, ottenuta da noi o attraverso il Sito, potrà creare alcuna garanzia non
espressamente prevista nel presente documento.
Non siamo obbligati ad appoggiare, sostenere, sanzionare, incoraggiare o essere d’accordo con qualsiasi
contenuto o user, né opinioni, raccomandazioni, contenuti, link, dati o consigli espressi o impliciti qui, ed
escludiamo espressamente la responsabilità relativa a qualsiasi contenuto o contenuto generato dagli
utenti, materiale e informazioni disponibili sul Sito o attraverso il Sito, I Prodotti e/o I Servizi, creati da
utenti o da terze parti.
In nessun caso le parti, i loro affiliati e soci e i rispettivi direttori, funzionari, impiegati agenti e altri
rappresentati saranno responsabili per qualsiasi danno punitivo, secondario, consequenziale, speciale,
indiretto, compresi e non limitati a perdite di ricavi e interruzione dell’attività, a ragione o a torto,
compresa la negligenza derivante da qualsiasi utilizzo del Sito, dei Prodotti, Servizi e/o Contenuti
relative, o di qualsiasi sito linkato, anche se la parte in questione è espressamente avvisata circa la
possibilità di tali danni.
Con l’eccezione di danni correlati alla violazione ammessa o legalmente provata della proprietà
intellettuale causata dai Prodotti a/o Servizi causata da una parte senza alcun contenuto di terze parti, in
nessun caso la responsabilità di una parte eccede le somme totali ricevute da Noi nel corso dei sei (6)
mesi immediatamente precedente alla data in cui si sono verificati inizialmente i danni.

VATANMED.COM (nel seguito menzionato come “sito”, “noi”, “nostro”) rispetta ogni aspetto
relazionato alla privacy degli utenti di questo sito e ha creato questa informativa sulla privacy
per spiegare quali informazioni collezioniamo durante la visita degli utenti ai nostri siti e
come vengono utilizzate tali informazioni.
Uso delle informazioni
Come politica generale, nessuna informazione personale in grado di identificare l’utente,
come per esempio il nome o l’indirizzo, viene collezionata durante le visite sul sito. In ogni
caso, certe informazioni non personali vengono registrate durante le attività standard dei
server Internet. Informazioni quali il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo e l’indirizzo
IP vengono collezionate per poter migliorare l’esperienza online degli utenti. Per esempio,
tali informazioni potrebbero essere utilizzate per creare contenuto e pubblicità basate
specificamente sugli interessi degli utenti.
Abbiamo facoltà di rivelare le informazioni relative all’utente in casi speciali, per esempio se
esiste una ragione di credere che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria a
identificare o contattare un utente o nel caso sia necessario intraprendere un’azione legale
contro una persona in grado di causare danni o interferire (sia intenzionalmente che non
intenzionalmente) con i diritti o le proprietà del sito, con altri utenti del sito o qualsiasi altra
persona.
Sicurezza
Per noi è estremamente importante la sicurezza di tutte le informazioni personali e che
permettono l’identificazione. Sfortunatamente, nessuna trasmissione di dati tramite Internet
può essere completamente garantita e sicura. Nonostante i nostri sforzi per proteggere le
informazioni personali degli utenti, non possiamo assicurare o garantire la sicurezza di ogni
informazione inviata o inserita nei nostri moduli online. Tutte queste azioni vengono eseguite
dell’utente a proprio rischio. Una volta ricevuti i dati dell’utente lavoriamo al massimo delle
nostre capacità per garantire la sicurezza di tali informazioni presenti nei nostri sistemi.
Uso dei cookie
I cookie sono parti di informazioni che un sito Web trasferisce nell’hard drive di un computer
individuale con il fine di registrare alcune informazioni. I cookie vengono utilizzati con
l’intento di monitorare le visite nei nostri siti e personalizzare l’esperienza sul sito degli iscritti
attuali e dei nuovi utenti. La maggior parte dei browser è impostata inizialmente per
accettare i cookie; in ogni caso è possibile impostare il browser per rifiutare i cookie oppure
per indicare quando un cookie viene inviato. (Nota: è necessario consultare la sezione di
aiuto del browser per le relative istruzioni). Scegliendo di disabilitare i cookie o rifiutando di
accettare un cookie, alcune parti del nostro sito Web potrebbero non funzionare
correttamente.
Uso di indirizzi IP
Un indirizzo IP è un numero assegnato automaticamente dal provider Internet al computer di
un utente quando questo naviga nel Web. Quando l’utente accede alle pagine del nostro sito
i server registrano il suo indirizzo IP. Collezioniamo gli indirizzi IP con fini legati
all’amministrazione del sistema, per riferire ai nostri inserzionisti le informazioni aggregate e
per valutare l’utilizzo del nostro sito. Potremmo utilizzare gli indirizzi IP dell’utente in
associazione al nostro provider Internet per identificare l’utente nel caso ritenessimo
necessario applicare la compliance dei nostri Termini di utilizzo o per proteggere i nostri
servizi, siti, clienti o altre persone.
I link ad altri siti
Il sito non è responsabile per il contenuto o le pratiche di siti Web di terze parti che
potrebbero essere collegati al nostri siti. I nostri siti potrebbero contenere collegamenti a siti
Web gestiti da altre aziende; non siamo responsabili per le misure adottate da questi siti
Web in relazione alla privacy. I visitatori di questi siti Web dovrebbero consultare le differenti
prassi e informative relative alla privacy di ogni sito visitato.
I cookie di terze parti
Nei servizi pubblicitari presenti nei nostri siti Web, alcuni inserzionisti di terze parti
potrebbero inserire o riconoscere “cookie” unici presenti nel browser dell’utente.
Utilizziamo aziende pubblicitarie terze per la creazione delle pubblicità presenti durante le
visite degli utenti al nostro sito Web. Queste aziende potrebbero utilizzare informazioni
aggregate (che non includono nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono)
relazionate alle visite dell’utente a questo sito o altri siti Web, con l’intento di creare
pubblicità relative a beni e servizi d’interesse per l’utente. Per maggiori informazioni su
questa pratica e per scoprire come impedire l’utilizzo di queste informazioni da parte di tali
aziende, è possibile visitare Network Advertising Initiative o Self-Regulatory Program for
Online Behavioral Advertising. Google AdSense e altri servizi di terzi che utilizzano i cookie
in relazione alle pubblicità presenti sui nostri siti Web. Gli utenti possono rifiutare l’utilizzo di
cookie DART consultando l’informativa sulla privacy relativa al contenuto in rete e quella di
Google.
Contattaci
Nel caso l’utente abbia qualsiasi domanda su questa informativa sulla privacy, le pratiche
dei nostri siti o le sue attività con i nostri siti, può inviarci un’e-mail evidenziando il suo
desiderio che le informazioni da lui fornite tramite domande generali via e-mail (per esempio
l’indirizzo e-mail), vengano utilizzate solo per rispondere alle domande relative al corso
naturale del business e non vengano mai condivise con terze parti.
Accettazione di questi termini da parte dell’utente
Utilizzando questo sito, l’utente accetta consapevolmente questa informativa sulla privacy.
Nel caso l’utente non sia d’accordo con questa informativa, non deve utilizzare i nostri siti. Ci
riserviamo il diritto di modificare, alterare o aggiornare in altro modo questa informativa in
qualsiasi momento. Incoraggiamo i visitatori a revisionare costantemente questa informativa.
L’utilizzo continuato del sito successivamente alla pubblicazione delle modifiche a questi
termini, implica l’accettazione di tali modifiche.

Accettazione dei Termini e delle Condizioni
Utilizzando www.vatanmed.com (di seguito indicato come “Sito” o”Noi”), dichiari di
accettare i seguenti Termini e Condizioni. Se non accetti i seguenti Termini e condizioni, ti
preghiamo di non utilizzare il nostro Sito. Ci riserviamo il diritto di modificare, alterare o
aggiornare in altro modo questa polizza in qualsiasi momento. Noi preghiamo i visitatori a
rivedere periodicamente i suddetti Termini e Condizioni. L’uso continuato del Sito dopo la
pubblicazione di modifiche a questi termini indica l’accettazione delle suddette da parte tua.
1. Il tuo Account
Se crei un account sul nostro Sito, sei responsabile per il mantenimento della sicurezza del tuo
account e sei pienamente responsabile di tutte le attività che si verificano sotto l’account e di
qualsiasi altra azione intrapresa correlata all’account. Accetti di fornire e mantenere informazioni
accurate, aggiornate e complete, comprese le tue informazioni sulle opzioni di pagamento e le
informazioni di contatto per avvisi e altre comunicazioni da parte Nostra. Non puoi utilizzare
informazioni false o fuorvianti correlate al tuo account.
2. Responsabilità degli Utilizzatori del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi
Il tuo accesso, e il tuo utilizzo, del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi devono essere legittimi e
devono essere conformi ai presenti Termini e a qualsiasi altro accordo tra te e noi.
Quando accedi o utilizzi il Sito, i Prodotti e/o i Servizi, devi sempre comportarti in modo civile e
rispettoso. Vietiamo espressamente qualsiasi utilizzo del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi, e
acconsenti a non utilizzare il Sito, per uno dei seguenti motivi:
● Intraprendere una condotta che potrebbe costituire un reato, dare luogo a responsabilità
civili o altrimenti violare qualsiasi legge o regolamento cittadino, statale nazionale o
internazionale non ritenuto conforme al protocollo internet accettato;
● Comunicare, trasmettere o pubblicare materiale protetto da copyright oppure di proprietà
di una terza parte, a meno che tu non sia il proprietario del copyright o disponga del
permesso del proprietario di pubblicarlo;
● Comunicare, trasmettere o pubblicare materiale che riveli segreti commerciali, a meno
che tu non sia il proprietario o disponga del permesso del proprietario;
● Comunicare, trasmettere o pubblicare materiale che violi la proprietà intellettuale, la
privacy o il diritto di pubblicità altrui;
● Tentare di interferire in qualsiasi modo con il Sito, le nostre reti o la loro sicurezza, o
tentare di utilizzare il nostro Sito per ottenere accesso non autorizzato a un qualsiasi altro
dispositivo;
● L’accesso a dati non destinati all’utente, o l’accesso a un server o account a cui non si è
stati autorizzati;
In aggiunta, se gestisci un account, contribuisci a un account, pubblichi materiale sul Sito,
pubblichi collegamenti ipertestuali sul Sito o rendi disponibile materiale in altro modo per mezzo
del Sito (qualsiasi materiale di questo tipo, “Contenuto”), sei l’unico responsabile per il
Contenuto e qualsiasi violazione e danno derivante da tale Contenuto, indipendentemente dal
fatto che il Contenuto in questione sia testo, grafica, file audio o software per computer.
Rendendo disponibile il Contenuto, dichiari e garantisci che:
● il download, la copia e l’utilizzo del Contenuto non violerà i diritti di proprietà,
includendo ma non limitando a diritti d’autore, brevetti, marchi commerciali o segreti
commerciali di terze parti;
● hai rispettato pienamente eventuali licenze di terze parti relative al Contenuto, e hai fatto
tutto il necessario per trasmettere con successo agli utenti finali i termini richiesti;
● il Contenuto non contiene né installa virus, worm, malware, trojan o altri contenuti
dannosi o distruttivi;
● il Contenuto non è osceno, diffamatorio, odioso o discutibile per motivi razziali e/o
etnici, e non viola la privacy o i diritti pubblicitari di terze parti.
È tua responsabilità prendere le precauzioni necessarie per proteggere te stesso e il tuo computer
da virus, worm e altri contenuti dannosi o distruttivi. Provvederemo ragionevoli precauzioni per
impedire la trasmissione di contenuti dannosi da sistemi tecnologici ai tuoi sistemi tecnologici.
Noi decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni o danni derivanti
dall’accesso o dall’utilizzo del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi, dall’accesso o dall’utilizzo di siti
Web di terzi.
Abbiamo il diritto (ma non l’obbligo) di (i) rifiutare o rimuovere qualsiasi Contenuto che, a
nostro ragionevole parere, violi qualsiasi nostra politica interna o sia in alcun modo dannoso o
discutibile, o (ii) interrompa o neghi l’accesso e l’utilizzo del Sito, dei Prodotti e / o dei Servizi, a
qualsiasi persona per qualsiasi motivo, a nostra esclusiva discrezione.
3. Tariffe e Pagamenti
Acquistando i nostri Prodotti e/o Servizi, accetti di pagare una tariffa o una tariffa di
abbonamento annuale per tale Prodotto o Servizio. Le configurazioni e i prezzi del Sito, dei
Prodotti e/o dei Servizi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento, e possiamo modificare
le configurazioni, le tariffe, i prezzi e le quotazioni, a condizione che nessuna variazione di
prezzo venga applicata all’utente durante il periodo di abbonamento, e avrà effetto solo dopo aver
concordato un’estensione, un aggiornamento o un rinnovo del periodo di abbonamento. Doni il
tuo consenso a tali modifiche se non ti opponi per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica, o dalla fattura, che incorpora o annuncia la commissione e/o le
variazioni di prezzo. Tutti i prezzi sono considerati al netto, e sarai tenuto a pagare tutte le tasse,
i dazi, le imposte, le commissioni o altri oneri simili.
4. Utilizzo di Contenuti e Materiali di Terze Parti
Attraverso la gestione del Sito, Noi non dichiariamo o implichiamo che si approvi il materiale ivi
pubblicato o che si ritenga che tale materiale sia accurato, utile o non dannoso. Il Sito può
contenere contenuti offensivi, indecenti o altrimenti discutibili, nonché contenuti contenenti
imprecisioni tecniche, errori tipografici e altri errori. Il Sito può contenere anche materiale che
violi i diritti di privacy o pubblicitari; che violi la proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà
di terzi; o il cui download, copia o utilizzo è soggetto a termini e condizioni aggiuntivi, dichiarati
o non dichiarati. Noi decliniamo ogni responsabilità per eventuali violazioni e/o danni derivanti
dall’utilizzo o dal download di messaggi o post di altre parti sul Sito.
5. Contenuti Pubblicati su Altri Siti Web
Noi non abbiamo esaminato, e non possiamo esaminare, tutto il materiale, includendo software
per computer, reso disponibile attraverso i siti Web e le pagine Web a cui il nostro Sito si
colleghi e a quelle collegate ad esso. Non abbiamo alcun controllo su tali siti Web e pagine Web
di terze parti, e non siamo responsabili del loro contenuto o del loro utilizzo. Attraverso un link a
un sito Web o a una pagina Web di terzi, non rappresentiamo né implichiamo l’approvazione di
tale sito Web o pagina Web.
6. Violazione del Copyright
Ti incoraggiamo a rispettare i diritti di proprietà intellettuale degli altri. Se ritieni che il materiale
situato o indicato via link dal Sito violi il tuo copyright, ti preghiamo di comunicarcelo
immediatamente a Noi. Risponderemo a tutti i suddetti avvisi, includendo se necessario o
appropriato, la rimozione del materiale in violazione o disabilitando tutti i collegamenti al
materiale in violazione.
7. Rescissione del Contratto
È possibile rescindere il tuo contratto e chiudere il tuo account con Noi in qualsiasi momento,
con effetto a partire dall’ultimo giorno del periodo di abbonamento, inviando un’e-mail.
Possiamo interrompere il suddetto rapporto con te, o possiamo interrompere o sospendere
l’accessibilità al Sito, ai Prodotti e/o ai Servizi in qualsiasi momento, compreso l’uso di qualsiasi
software, (i) in caso di violazione dei seguenti Termini; (ii) se Noi abbiamo il ragionevole
sospetto che tu stia utilizzando il Sito, i Prodotti e/o i Servizi per violare la legge o infrangere i
diritti di terzi; (iii) in caso di mancato pagamento degli importi a Noi dovuti; (iv) in caso di
violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile. Alla chiusura del tuo account per i
motivi di cui sopra indicati, non sarà effettuato alcun rimborso delle commissioni e ti verrà
negato l’accesso al Sito, ai Prodotti e/o ai Servizi, inclusi tutti i suoi dati. Se ritieni che Noi
abbiamo operato erroneamente o che i Servizi siano difettosi, devi comunicarcelo per iscritto e
consentire quattordici (14) giorni per la correzione del difetto. Se Noi non risolviamo il difetto
entro questo periodo, hai diritto a interrompere l’abbonamento con effetto immediato, previa
comunicazione scritta a Noi.
8. Modifiche
Le configurazioni e le specifiche del Sito, inclusi, senza limitazioni, tutto il contenuto
disponibile, i Prodotti e i Servizi possono essere modificati e/o aggiornati di volta in volta, a
nostra esclusiva discrezione. Sei vincolato da tali modifiche o aggiornamenti, a meno che tali
modifiche riducano materialmente la funzionalità e il valore del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi.
9. Nota Speciale in Merito ai Minori
Il Sito non è progettato o destinato all’uso da parte dei minori di età inferiore ai 16 anni, e i nostri
Prodotti e Servizi non possono essere acquistati da minori di età inferiore ai 16 anni. Noi non
raccogliamo intenzionalmente nessuna informazione personale da visitatori di età inferiore ai 16
anni. Se hai meno di 16 anni, non sei autorizzato a inviarci alcuna informazione personale. Se hai
meno di 16 anni, dovresti utilizzare il Sito solo previo consenso di un genitore o tutore.
10. Limitazione delle Garanzie
Noi e i nostri licenziatari non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione in merito al Sito, ai
Prodotti, ai Servizi, o a qualsiasi sito collegato o il suo contenuto, inclusi il contenuto, le
informazioni e i materiali su di esso o l’accuratezza, la completezza o la puntualità del contenuto,
delle informazioni e dei materiali. Inoltre, Noi non garantiamo né dichiariamo che l’accesso o
l’utilizzo del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi o di qualsiasi sito collegato sarà ininterrotto o privo
di errori o omissioni, che i difetti saranno corretti o che il Sito, i Prodotti e/o Servizi o qualsiasi
sito collegato sia privo di virus informatici o di altri componenti dannosi. Noi non ci assumiamo
alcuna responsabilità e non saremo responsabili per eventuali danni a, o virus che potrebbero
infettare, il tuo computer o altre proprietà in merito all’uso dei Prodotti o dei Servizi, o del tuo
accesso, utilizzo o navigazione nel Sito, o il download o upload di qualsiasi Contenuto da o verso
il Sito. Se non sei soddisfatto del Sito, il tuo unico rimedio è interrompere l’utilizzo del Sito.
Nessun consiglio, risultato o informazione, sia orale che scritta, ottenuta a voi da Noi o tramite il
Sito, creerà alcuna garanzia non espressamente dichiarata nel presente documento. Noi non
approviamo, supportiamo, sanzioniamo, incoraggiamo o concordiamo necessariamente con alcun
contenuto o qualsiasi contenuto dell’utente, o qualsiasi opinione, raccomandazione, contenuto,
collegamento, dato o consiglio espresso o implicito, e Noi decliniamo espressamente qualsiasi e
tutte le responsabilità in relazione al contenuto dell’utente e qualsiasi altro contenuto, materiale o
informazione disponibile su o tramite il Sito, i Prodotti e/o Servizi, creati o forniti dagli utenti o
da altre terze parti.
11 Limitazione di Responsabilità
Sotto nessuna circostanza qualsiasi parte, le sue sussidiarie e affiliati, i rispettivi direttori,
funzionari, dipendenti o agenti e altri rappresentanti, saranno responsabili per danni indiretti,
consequenziali, incidentali, speciali o punitivi, inclusi ma non limitati a mancati profitti e
interruzione dell’attività, sia essa contrattuale o illecita, inclusa la negligenza, derivante in
qualsiasi modo dall’uso del Sito, dei Prodotti, dei Servizi e/o dei relativi Contenuti, o di qualsiasi
sito web o collegamento ipertestuale, anche se tale parte è espressamente informata della
possibilità di tali danni. Ad eccezione dei danni relativi alla violazione della proprietà
intellettuale legalmente provati o ammessi, causati da Prodotti e/o Servizi forniti da una parte
senza alcun contenuto di terze parti, in nessun caso la responsabilità di una parte potrà superare
le somme totali ricevute a Noi da voi durante il periodo di sei (6) mesi immediatamente prima
della data in cui si sono verificati i danni.
12. Dichiarazioni e Garanzie dell’Utente
Dichiari e garantisci che il tuo utilizzo del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi sarà conforme a
qualsiasi accordo tra te e Noi, l’Informativa sulla Privacy, i seguenti Termini e le leggi e i
regolamenti applicabili, includendo e non limitandosi a qualsiasi legge o regolamento nel tuo
paese, stato, città o altra area governativa in merito alla condotta online e ai contenuti accettabili,
includendo tutte le leggi applicabili in merito alla trasmissione di dati tecnici esportati dal paese
in cui risiedi, e con qualsiasi altra polizza applicabile e/o termini e condizioni.
13. Manleva
Salvo le limitazioni ivi stabilite, le Parti concordano nel difendersi, indennizzarsi e tenersi
reciprocamente indenni, includendo le proprie sussidiarie e affiliati, i rispettivi direttori,
funzionari, dipendenti o agenti e altri rappresentanti, da e contro tutte le rivendicazioni, perdite,
danni, responsabilità e costi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ragionevoli
spese legali e i costi giudiziari), derivanti da, relativi o in connessione con (i) una violazione
sostanziale dei presenti Termini o di qualsiasi accordo tra le Parti, o (ii) qualsiasi accusa in
merito a qualsiasi informazione o materiale (incluso qualsiasi Contenuto) che violi i diritti di
terzi.
Comprendi e accetti che, utilizzando i Prodotti e/o Servizi, sei l’unico responsabile per qualsiasi
dato, comprese le informazioni di identificazione personale, raccolto o elaborato tramite i nostri
Prodotti e/o Servizi. Difenderai, indennizzerai e manterrai Noi indenni, senza alcuna limitazione,
per tutti i danni in relazione a (presunte) violazioni di qualsiasi legge sulla privacy attraverso
l’uso dei Prodotti e/o Servizi sotto il tuo account.
14. Varie ed Eventuali
Se una qualsiasi parte dei presenti Termini è ritenuta non valida o inapplicabile, tale parte sarà
interpretata in modo da riflettere l’intento originale delle Parti, e le sezioni rimanenti rimarranno
pienamente valide ed efficaci. Una rinuncia da parte di una delle parti a qualsiasi termine o
condizione dei seguenti Termini o qualsiasi violazione degli stessi, non comporterà in qualsiasi
caso alla rinuncia a tale termine o condizione o a qualsiasi successiva violazione degli stessi.
Puoi cedere i tuoi diritti ai sensi dei presenti Termini solo a qualsiasi parte che acconsenta e
accetti di essere vincolato dai termini del presente documento per forma scritta. Noi possiamo
cedere i suoi diritti ai sensi dei presenti Termini a sua esclusiva discrezione. I presenti Termini
saranno vincolanti e assicureranno il beneficio delle parti, dei loro successori e dei cessionari
autorizzati. Dichiari che non esiste alcuna joint venture, partnership, rapporto di lavoro o agenzia
tra te e Noi a seguito dei Termini o del tuo utilizzo del Sito, dei Prodotti e / o dei Servizi.