Трансплантација на коса од новата генерација
https://www.vatanmed.com/wp-content/uploads/2022/04/logvm.png

Клиниката Vatanmed, која е формирана во 2007 година со својот стручен кадар, продолжува да служи во областа на операциите за трансплантација на коса, брада, мустаќи и веѓи без да го жртвува квалитетот.

Социјални медиуми
TC Mavrovka, bul. Krste Petkov Misirkov br. 1, Skopje