Nasz zespół

Nasz profesjonalny zespół skłąda się z grupy ekspertów.

Call Center

+90 542 126 40 40 +90 542 679 30 70

Umów się na spotkanie on-line

DR. Sinan YOLSAL

Medycyna estetyczna

Sinan Yolsal urodził się 16 września 1961 roku w Erzurum. Ukończył podstawową i średnią szkołę w Ankarze. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie w Ankarze w 1984 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Refahiye (w prowincji Erzincan).

W 1992 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Zdrowia Publicznego w Stambule. Do roku 2017, w którym przeszedł na emeryturę, pracował w prawie każdej dziedzinie sektora zdrowia w Stambule. Doktor Sinan Yolsal ma dwoje dzieci i nadal pracuje w klinice Vatanmed.

Certyfikaty

Medycyna pracy

Medycyna estetyczna

Akupunktura

Medycyna rodzinna

Nauczanie pierwszej pomocy

Edukacja dot. gruźlicy

Wartości etyczne

Każdy lekarz zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich praw człowieka, a przede wszystkim tych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także ogólnie obowiązujących zasad medycyny.

Powszechne zasady etyki medycznej zakładają, że każdy lekarz zobowiązany jest do przestrzegania zasad: przydatności, braku szkodliwości, sprawiedliwości i autonomii.

Wykonując swój zawód, lekarz w swojej diagnozie i leczeniu pacjentów nie może stosować nienaukowych metod, nielicencjonowanych preparatów, leków i substancji biologicznych, które nie został poddane wymaganej weryfikacji naukowej.

Obowiązek przestrzegania artykułu 33 Konwencji Międzynarodowej – Każdy lekarz zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich praw człowieka, a przede wszystkim tych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także ogólnie obowiązujących zasad medycyny.

https://www.vatanmed.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-12.11.07.jpeg

Moja dziedzina specjalizacji

Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna oferuje metody wspierające spowalniane procesu starzenia. W medycynie estetycznej nie ma konieczności intwerwencji chirurgicznej. Procedury takie jak transplantacja włosów, pielęgnacja skór i wypełnienia zmarszczek są zabiegami z dziedziny medycyny estetycznej.

Akupunktura

Akupunktura polega na nakłuwaniu skóry bardzo cienkimi igłami i stymulowaniem miejsc ich wkłucia. Akupunktura jest integralną częścią tradycyjnej medycyny chińskiej, dającą organizmowi zwiększoną możliwości regeneracji poprzez poprawę cyrkulacji energii w ciele. Akupunktura jest dzisiaj uznawana przez konwencjonalną medycynę i stosowana jest jako uzupełniająca metoda leczenia.

Nauka pierwszej pomocy

Znajomość podstaw pierwszej pomocy daje umiejętność ratowania życia nas, naszych bliskich a także współpracowników.

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna jest specjalizacją medycyny wymaganą przez Ministerstwo. Lekarze posiadający tą specjalizację zobowiązani są do zapewniania ogólnych i prewentycjnych usług medycznych, podstawowej diagnozy, leczenia i rehabilitacji każdej osoby tego wymagającej bez względu na wiek, płeć czy chorobę.